Fideo: Cwestiwn i Llywodraeth Cymru ynglŷn â Pont Rheilffyrdd Llangefni

Wrth i Llywodraeth Cymru gadarnhau heddiw bod Gorsaf Drenau Llangefni wedi symud cam arall yn agosach at ail-agor yn y dyfodol, mae hi rŵan yn bwysicach byth bod pont newydd yn cael ei ailosod dros Ffordd Glanhwfa i gwblhau’r llinell, er mwyn agor yr opsiynau i ni weld y llinell yn ail-agor yn y dyfodol.

Byddai datblygiad o’r fath yn fuddiol iawn i economi Ynys Môn. Heddiw, yn y Siambr, cefais gyfle i godi’r mater o ailosod pont newydd, a gofynnais i Llywodraeth Cymru ymrwymo i helpu’r prosiect i symud yn ei flaen.