AC Ynys Môn yn edrych ymlaen at ail enwi ‘Senedd’ wrth i Bil Senedd ac Etholiadau Cymru (Cymru) gael ei gyhoeddi.

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, wedi croesawu cyhoeddi Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru) yn ddiweddar fel ‘cam pwysig iawn’, a fydd yn gweld yr oedran pleidleisio wedi gostwng ar gyfer etholiadau Cymreig, yn ogystal ac enw newydd i’n Senedd Genedlaethol.

Mewn ymateb i ddatganiad gan y Llywydd yn cyflwyno’r Mesur yn Siambr y Cynulliad ddoe, trafododd Mr ap Iorwerth y symudiad at ailenwi Senedd Genedlaethol Cymru fel y ‘Senedd’, a gwnaeth yr achos dros y ddeddfwriaeth hon sydd angen disgrifio i bobl Cymru’r daith o fod yn Gynulliad i ddod yn Senedd.

Dywedodd Mr ap Iorwerth:
“Mae hwn yn gam pwysig iawn, ac rwy’n edrych ymlaen at barhau â’r trafodaethau ar Fesur newydd a fydd yn gweld yr oedran pleidleisio’n dod lawr i 16 ar gyfer etholiadau yng Nghymru – rwy’n credu’n gryf bod angen i ni barchu llais ein pobl ifanc. Ac mae dadl ddiddorol i ddod o hyd i enw addas i’n Senedd Genedlaethol hefyd.

“Rwy’n credu bod angen i ni symud tuag at gael un enw, ‘Senedd’, i’n Senedd genedlaethol newydd, ond mae arnom hefyd angen y ddeddfwriaeth hon, wrth gwrs, i ddisgrifio ein newid ar y daith honno o fod yn Gynulliad, a oedd yn ein rhoi ar lefel is i’r Senedd yn yr Alban – mae arnom angen y ddeddfwriaeth hon i fynd â ni ar y daith honno i fod yn Senedd.

“Mae arnom angen ‘Senedd’ fel enw, mae angen i ni, trwy’r ddeddfwriaeth hon, gael ‘Senedd’ yno fel disgrifydd, ac edrychaf ymlaen atom wrth ddefnyddio hyn fel cam i sefydlu ein hunain hyd yn oed ymhellach yng nghalonnau a meddyliau pobl Cymru yn yr 20 mlynedd nesaf a thu hwnt. “