Mae’n rhaid i Gymru atal Boris Johnson rhag aberthu ein economi wledig ni, meddai Rhun ap Iorwerth

Mae hi’n amlwg bod Boris Johnson a’i aelodau Ceidwadol Cymreig, yn ôl Rhun ap Iorwerth AS, yn barod i aberthu economi wledig Cymru yn dilyn pleidleisio yn erbyn diwygiad hanfodol i Fil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU. Mae Mr ap Iorwerth heddiw wedi gofyn i Lywodraeth Cymru wneud popeth o fewn ei gallu i sicrhau y bydd sector amaethyddol Cymru yn cael ei hamddiffyn.

Yn ddiweddar, fe wnaeth Aelodau Seneddol Ceidwadol wrthod diwygiad yn Nhŷ’r Cyffredin a fyddai’n amddiffyn buddiannau ffermwyr Cymru drwy sicrhau fod rhaid i unrhyw gynnyrch sy’n cael ei fewnforio o ganlyniad i gytundebau masnach Brexit gadw at yr un safonau bwyd a lles anifeiliaid ag y mae ffermwyr Cymru yn ei wneud.

Dywedodd Mr ap Iorwerth fod gwrthod y diwygiad yma yn rhoi ffermwyr a chwsmeriad mewn lle ansicr, a gofynodd i Weinidog Amaethyddol Llywodraeth Cymru am sicrwydd ar y mater yng nghyfarfod y Senedd ar-lein.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth, AS Ynys Môn:

“Mae hi’n hynod siomedig fod Aelodau Seneddol Ceidwadol sy’n cynrychioli etholaethau gwledig megis Ynys Môn wedi pleidleisio yn erbyn diwygidad i’r Bil Amaethyddol fyddai’n amddiffyn buddiannau ein ffermwyr.

“Pwrpas y diwygiad oedd i sicrhau fod cynnyrch amaethyddol sy’n cael ei fewnforio yn sgîl cytundebau masnach Brexit yn cadw at yr un safonau lles anifeiliaid a safonau eraill â ffermydd yma.

“Mae ffermwyr a chwsmeiriad yn cael eu tanseilio, felly fe wnes i ofyn unwaith yn rhagor heddiw i Weinidog Amaethyddol Llywodraeth Cymru fynnu sicrwydd gan Lywodraeth Prydain y byddai’n rhaid i bob cynnyrch amaethyddol a werthir yma gadw at yr un safonau y mae ein ffermwyr ni yn cadw atynt.

“Mae hi’n amlwg bod Boris Johnson a’i aelodau yng Nghymru yn barod i aberthu yr economi wledig, ond mae’n rhaid i ni yng Nghymru, o sector y ffermwyr, i’r undebau, i’r gwleiddyddion, wneud popeth yn ein gallu i wrthsefyll hyn.”