Coronafeirws: gwybodaeth a chymomrth i bobl Cymru

Mae gan bobl Cymru nifer o gwestiynau am coronafeirws a’u hawliau cyflogaeth, budd-daliadau, cymorth busnes, teithio, bwyd, manwerthu, canslo trefniadau, addysg a llawer mwy. Mae Aelodau’r Cynulliad a’u staff yn cael llawer iawn o’r ymholiadau hyn.

Mae Gwasnaeth Ymchwil y Senedd wedi casglu ynghyd rhai lincs defnyddiol i wybodaeth ddibynadwy i helpu pobl Cymru – fedrwch chi dod o hyd i’r gwybodaeth yna trwy cliwch y linc yma.

Isod rydw i wedi nodi manylion cyswllt nifer o asiantaethau allai fod yn gymorth i chi yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Os oes cyswllt ddim yna, ac fe hoffech i ni ei ychwanegu, cysylltwch hefo fi trwy ebost ar rhun.apiorwerth@cynulliad.cymru, neu ffoniwch fy swyddfa ar 01248 723599 ac bydden ni yn hapus i helpu chi hefo hwn neu unrhyw fater arall.

☎️BUSINESS WALES: https://businesswales.gov.wales
?PUBLIC HEALTH WALES: https://phw.nhs.wales
?MONEY ADVICE SERVICE: https://www.moneyadviceservice.org.uk/…/mortgage-payment-ho…
?ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL: https://www.anglesey.gov.uk/…/Covid-19-Coronavirus-informat…
?WALES COUNCIL FOR VOLUNTARY ACTION: https://wcva.cymru/emergency-fast-track-loans/
?ACAS: https://www.acas.org.uk/coronavirus
?NORTH WALES FIRE SERVICE: https://www.nwales-fireservice.org.uk/home/?lang=en-gb
?NORTH WALES POLICE: https://www.north-wales.police.uk
?FUW: https://fuw.org.uk/en/
?NFU: https://www.nfumutual.co.uk
?DŴR CYMRU: http://welshwater.co.uk
⚡️SCOTTISH POWER: https://www.scottishpower.co.uk
?BT: https://business.bt.com/coronavirus-support/
?CHILDREN’S COMMISSIONER: https://www.childcomwales.org.uk/coronavirus/
✈️CIVIL AVIATION AUTHORITY: https://www.caa.co.uk/…/Guidance-on-consumer-law-for-airli…/
?TRANSPORT FOR WALES: https://tfwrail.wales/covid-19
?ASSOCIATION OF BRITISH INSURERS: https://www.abi.org.uk/products-and-issues/…/coronavirus-qa/
?DWP: https://www.gov.uk/…/coronavirus-support-for-employees-bene…
?AGE CYMRU: 08000 223 444
?MIND: https://www.mind.org.uk/inf…/coronavirus-and-your-wellbeing/
?CITIZENS ADVICE: 01407 762 278 / angleseyCA@gmail.com
?OLDER PEOPLE’S COMMISSIONER: https://olderpeoplewales.com/…/Joint_statement_on_COVID-19_…
?SHELTER CYMRU: 08000 495495
⚡️OFGEM: ofgem.gov.uk/coronavirus