Dylai Gweithwyr Gofal fod “ar yr un telerau” a’u cymheiriaid Iechyd

Ymateb Rhun ap Iorwerth MS i gyhoeddiad y rhoddir codiad cyflog o 2.8% i feddygon a deintyddion yng Nghymru

“Rwy’n falch bod hwn yn setliad cyflog gweddus i feddygon, deintyddion ac eraill yn y GIG sydd wedi rhoi cymaint yn ystod y pandemig hwn. Fodd bynnag, mae Plaid Cymru am weld pawb ar draws y sector iechyd a gofal yn cael cydnabyddiaeth briodol am eu hymroddiad a’u gofal, ac mae hynny’n cynnwys rhoi gweithwyr gofal ar yr un telerau â staff iechyd – a hynny mewn un gwasanaeth iechyd a gofal integredig i Gymru.”