“Grymuso’r genhedlaeth nesaf” – ein haddewidion ar gyfer pobl ifanc

  • Gwarant o swydd, addysg neu hyfforddiant i bawb dan 25
  • Pleidlais yn 16 ar gyfer etholiadau’r Cynulliad a llywodraeth leol
  • Sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru
  • Addysg o’r radd flaenaf ac ystod eang o lwybrau dysgu

Addewidion_Pobl_Ifanc