Ystadegau pwyntiau gwefru cerbydau trydan yn adlewyrchu’n ddrwg ar Lywodraeth Cymru, medd AC

Mae ffigyrau a gyhoeddwyd yn ddiweddar s’yn dangos nifer y pwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan sydd ar gael ledled y Deyrnas Unedig yn dangos pa mor bell y tu ôl i weddill y DG mae Gymru o ran y chwyldro EV, medd Aelod Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Ynys Môn Rhun ap Iorwerth.

Mae ymchwil a gynhaliwyd gan HSBC ynglyn ag argaeledd pwyntiau gwefru yn dangos mai Cymru sydd gyda’r seilwaith wanaf o bell ffordd i wefru cerbydau trydan, gyda dim ond 31 o bwyntiau gwefru a ariennir yn gyhoeddus ar gael yng Nghymru, o’i gymharu â 743 yn yr Alban, 185 yng Ngogledd Iwerddon a 2,862 yn Lloegr.

Mae ffigyrau y pen yn amlygu pa mor wael mae Cymru’n perfformio, gyda’r Alban hefo un pwynt gwefru am bob 7,127 o bobl, Gogledd Iwerddon ychydig yn uwch gydag un ar gyfer pob 9,789 o bobl, gyda chyfran Cymru’n wirioneddol syfrdanol ar un pwynt gwefru ar gyfer pob 98,806 o bobl.

Mae AC Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, wedi bod ygwneud ei gefnogaeth yn glir am annog chwyldro cerbydau trydan, gan godi cwestiynau yn y Cynulliad Cenedlaethol yn galw am fwy o fuddsoddiad mewn seilwaith cerbydau trydn, ac ymgyrchu am i Lywodraeth Cymru i weithredu mewn modd sy’n dangos eu bod nhw am gymryd y dechnoleg newydd hon o ddifrif.

Galwodd Mr ap Iorwerth fuddsoddiad Llywodraeth Lafur Cymru mewn seilwaith cerbydau trydan fel un ‘cywilyddus’ yn dilyn rhyddhau’r ffigurau hyn.

“Dwi wedi bod yn galw am amser maith i Lywodraeth Cymru gymryd y mater hwn o ddifrif, ond mae’r ffigurau hyn yn profi bod Cymru’n bell, bell y tu ôl i weddill y DU ar bwyntiau gwefru a ariennir yn gyhoeddus. Yn hytrach na cheisio arwain hyn – rhywbeth y gallai’r wlad hon ei wneud – prin yw Cymru yn y gêm hyd yn oed, ac mae’n adlewyrchu’n warthus ar Lywodraeth Lafur Cymru.

“Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn syml yn ceisio rheoli’r wlad, ceisio cynnal popeth ar ei lefel bresennol – ac mae’n ei chael hi’n anodd i wneud hynny, digwydd bod – yn hytrach na cheisio symud Cymru yn ei blaaen a rhoi ein gwlad mewn sefyllfa lle y gallwn arwain, neu hyd yn oed gystadlu â gwledydd eraill o ran arloesi.

“Mae un pwynt gwefru a ariennir yn gyhoeddus am fwy neu lai bob 100,000 o bobl yng Nghymru yn ofnadwy, ac mae hwn yn sefyllfa sydd angen ei newid yn gyflym cyn i Gymru gael ei adael ar ôleto, diolch i’r llywodraeth Lafur hon. Llwyddodd Plaid Cymru i sicrhau £2m tuag at seilwaith gwefru cerbydau trydan yn y trafodaethau diweddaraf ar y gyllideb, ond mae’n amlwg mai cam fach ianw ymlaen oedd hyn o’i gymharu â’r hyn sydd ei angen. ‘

Gallwch ddod o hyd i’r rhestr lawn o ystadegau trwy ddilyn y ddolen yma.