Cwestiwn i’r Gweinidog Brexit ynglŷn â Phorthladd Caergybi

“Pa drafodaethau sydd wedi digwydd rhwng Llywodraeth y DU a HMRC i sicrhau na fydd Porthladd Caergybi yn dod i stop yn sgil Brexit heb gytundeb?”

Fy nghwestiwn i Weinidog Brexit Llywodraeth Cymru heddiw ynglŷn â goblygiadau posib Brexit heb gytundeb ar gyfer Porthladd Caergybi.