AS Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth yn annog Llywodraeth Cymru i fuddsoddi yn sector bwyd yr ynys.

Heddiw, gofynnodd Aelod Seneddol Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, Lesley Griffiths am ddatganiad ynglŷn â chynlluniau’r Llywodraeth i hyrwyddo’r sector bwyd ar Ynys Môn.
Esboniodd Rhun ap Iorwerth fod sector bwyd yr ynys eisoes yn gyffrous iawn, ond bod angen buddsoddiad clir, a nododd fod diffyg amlwg o eiddo priodol i allu cynhyrchu bwyd ar yr ynys. Dywedodd:
“Rydyn ni’n gweld gormod o fusnesau yn gorfod retroffit-io unedau ar yr ynys i’w gwneud nhw’n addas i gynhyrchu bwyd, mae’n sector cyffrous iawn ar yr ynys ac er mwyn tyfu mae angen canolfan gynhyrchu bwyd addas arnon ni, a allai hefyd wasanaethu fel arddangosfa ar gyfer y cynnyrch sydd gennym i’w gynnig. Rwyf wedi galw ers amser ar Lywodraeth Cymru i fuddsoddi yn y syniad hwn. ”
Yn ddiweddar ymwelodd Rhun ap Iorwerth MS â Mona Island Dairy, ffatri gaws newydd sy’n cael ei datblygu ar yr ynys, a chroesawodd y buddsoddiad o £20m i’r ffatri a fydd yn creu 100 o swyddi ar yr ynys.
Anogodd Rhun ap Iorwerth weinidogion i edrych ar fenter Mona Island Dairy a’i ddefnyddio fel cyfle i ddatblygu’r sector ymhellach. Ychwanegodd:

“Beth am ddefnyddio Mona Island Dairy fel man cychwyn i gael y math o fuddsoddiad rydw i’n galw amdano mewn lleoliad neu leoliadau ar yr ynys? Mae cymaint o botensial i greu bwyd ond hefyd i greu swyddi o fewn sector bywiog a chyffrous ar Ynys Môn, ac rwy’n cynnig i’r Gweinidog ein bod yn gweithio gyda’n gilydd i wireddu hyn a byddwn yn parhau i lobïo’r Llywodraeth ar hyn. ”