“Angen i ni weld y data a’r tystiolaeth yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol i gadw pobl yn ddiogel”

Rhun ap Iorwerth yn galw am fesurau ychwanegol i ddiogelu pobl mewn ardaloedd sydd â nifer uchel o achosion.

Wrth i’r cyfnod clo cenedlaethol ddod i ben neithiwr, mae Aelod o’r Senedd dros Ynys Môn, a Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth yn galw am fesurau ychwanegol i helpu i gadw pobl yn ddiogel mewn ardaloedd sydd a nifer uchel o achosion:

“Gyda’r clo cenedlaethol bellach wedi dod i ben, bydd y rhan fwyaf o bobl yn deall bod angen lefel sylfaenol o gyfyngiadau Cymru gyfan am beth amser, ond gobeithiaf y gall hynny fod yn set gymharol isel a chynaliadwy o reolau all bawb addasu i fyw â nhw.

“Ond lle mae gennym glystyrau neu ardaloedd mwy lleol gyda achosion arbennig o uchel, mae’n gwneud synnwyr I gael set tynnach o reolau i ostwng y gyfradd R, a helpu i ddiogelu pobl yn yr ardaloedd yna. Dylid gefnogi hyn gyda chymorth cymunedol ac ariannol sylweddol hyd nes bydd lefel yr haint dan reolaeth unwaith eto.

“Mae gennym lefelau difrifol o’r feirws mewn rhai ardaloedd – mae pobl wrth reswm yn bryderus am hyn, ac mae angen i’r Llywodraeth egluro wrthym sut mae’n bwriadu ymateb i hynny. Llywodraeth Cymru sydd â’r data a’r tystiolaeth, felly gadewch i ni weld bod data a thystiolaeth yn cael eu defnyddio’n effeithiol i gadw pobl yn ddiogel.”

DIWEDD.