Cyfarfod agored yng Nghaergybi

Bu AC Ynys Môn Rhun ap Iorwerth yn cynnal cyfarfod cyhoeddus ddoe yng Nghaerdydd, lle’r oedd etholwyr yn gosod yr agenda.
 
Roedd y cyfarfod yn adeilad y Sea cadets yn Newry, Caergybi, yn gyfle i drigolion lleol gael dweud eu dweud ar faterion o bwys iddyn nhw neu’r dref.

Yn siarad wedi’r cyfarfod, dywedodd Rhun ap Iorwerth:
 
“Diolch i’r rhai a ddaeth i’r cyfarfod agored yng Nghaergybi. Cawsom drafodaeth adeiladol ar amryw o bynciau – o gyfleoedd swyddi lleol i’r farchnad sengl, o gysylltiadau trafnidiaeth rhwng de a gogledd i gysylltiadau trydn ar draws yr ynys.
 
“I’r rhai ohonoch nad oedd yn gallu dod, rydw i wastad ar gael i drafod unrhyw fater o bwys i chi. Cysylltwch â mi – rhun.apiorwerth@cynulliad.cymru – neu dewch if y nghyfarfod cyhoeddus nesaf yn Amlwch.”
 
Bydd Rhun ap Iorwerth yn cynnal cyfarfod cyhoeddus gyda chroeso cynnes i bawb yn y Dinorben Arms, Amlwch ar nos Iau, Tachwedd 10fed am 6:00pm.